SERVICE

Serviceafdelingen udfører alt arbejde inden for vedligeholdelse af bygninger samt akut opståede skader, indbrud, brand, vand og stormskader.

Derudover udfører vi diverse service og tilsyns arbejder for professionelle bygherrer, erhvervsvirksomheder, forsikringsselskaber, boligforeninger samt det offentlige.

Ved pludselig opståede skader vil vi gøre alt for, at være så fleksibel som muligt. Vores kunder vil blive tilfreds med arbejdets omfang gennem vores erfaring og den positive og fleksible indstilling, som alle vores medarbejdere besidder.