MILJØPOLITIK

Fra virksomhedens side er vi meget struktureret og systematisk med forbyggende arbejdsmiljø, og vi tilstræber at ingen, der er ansat i firmaet, udsættes for større risici, end den benefice indsigt og viden berettiger til.

Vi vil løbende vurdere og evaluere faremomenter, så ingen medarbejdere kommer til skade, eller pådrager sig arbejdsbetingede affektioner.

Denne politik er gældende for samtlige arbejdspladser samt aktiviteter der finder sted i firmaregi, den skal indgå som en integreret del på alle niveauer i virksomheden.

Den overordnet arbejdsmiljøpolitik vil blive informeret til eventuelle samarbejdspartnere firmaet kommer i kontakt med, samt nyansatte.